Rojektipäällikkö

Kanssakehittäjä & Ajattelukumppani

Haluaisitko tutkia vaihtoehtoista tulevaisuutta?

Olen Teemu Ruohonen. Autan uudistumishaluisia organisaatioita tutkimaan tulevaisuutta elämällä sitä todeksi jo tänään. Fasilitoin ja valmennan kehittämiskokeiluja, ja tarjoan ylimääräistä käsiparia muutosten teon tueksi.

”Olen voinut hyödyntää Teemun ammattitaitoa erityisesti digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja työssäoppimisen kautta tapahtuvassa kouluttamisessa. Olen saanut kehityshankkeisiin osallistujilta erittäin positiivista palautetta hänen tavastaan suunnitella, organisoida ja toteuttaa koulutuskokonaisuuksia sekä fasilitoida työpajoja. Teemu muistaa aina varmistaa että tavoitellaan asiakkaan kannalta keskeisintä lopputulosta ja ehdottaa tarvittaessa suunnan tai metodin muutosta jos jokin ei näytä toimivan. Teemu osaa antaa osallistujille tilaa mutta pitää kuitenkin aina huolen että edetään kohti yhteistä tavoitetta. Teemu on mielestäni idearikas ja analyyttinen ongelmanratkaisija jonka kanssa on miellyttävä tehdä töitä. Suosittelen!”
Ville Meloni
Ohjelmapäällikkö, Digitaalinen Helsinki

Kehittyminen on kyky

Oletko ajatellut, että kaikki kehittäminen on lopulta kiinni kyvystämme oppia? Juuri se myös yhdistää tämän ajan suosittuja kehitysstrategioita kuten Leania, palvelumuotoilua tai ketterää kehittämistä ja kokeilutoimintaa. Miten voimme ymmärtää asiakasta tai käyttäjää entistä paremmin ja tarjota tämän tarpeisiin vastaavaa palvelua? Miten voimme tuottaa nopeasti jotain konkreettista, testata ideoita ja oppia käytännön kokemuksista? Miten haastamme itseämme, asetamme tavoitteita ja opimme tekemään matkaa kohti innostavampaa ja tuloksellisempaa arkea?

Kokeileminen onnistuu aina

Suunnittelu on arvaamista. Työ, jossa suunnitellaan paljon, tuottaa paljon arvauksia. Vanhaa sanontaa mukaellen hyvin suunniteltu ei ole ollenkaan tehty. Tämä on sitä enemmän totta, mitä vaikeammin ennustettavan kehittämiskohteen äärellä ollaan.

Uusia mahdollisuuksia tutkittaessa paras panos-tuotos -suhde tulee pienistä askelista ja ketteristä kokeiluista. Kokeilevan tekemisen hyvä puoli on, että se onnistuu poikkeuksetta. Joko syntyy, mitä arvattiin tai jotain muuta. Syntyvän kokemuksen pohjalta tekemisen suuntaa voidaan nopeasti korjata. Epäonnistunut kokeilu on sellainen, josta ei opita mitään.

 Yksilön ja yhteisön kehittymistä

Olen työskennellyt kymmenen vuotta erilaisten oppimista tukevien ratkaisujen ja toimintamallien kehittämisen parissa. Palaan yhä uudelleen siihen, että kehittämistyössä – olipa kyse yhteisöllisestä tai yksilöllisestä kehittämisponnistuksesta – on mitä suuremmissa määrin kyse oppimisesta. Oppiminen on ajattelussa ja sitä kautta toiminnassa tapahtuva muutos. Ilman muutosta ei ole oppimista.

En usko, että uutta tietoa, ajattelua tai ymmärrystä voidaan juurikaan tuoda yhteisöön tai yksilöön. Paras keino auttaa kehittymään on auttaa oppimaan. Paras tapa oppia on alkaa ajatella ja tehdä itse. Ohjaamalla ja valmentamalla oppimista tekemisen rajana on vain yksilön ja yhteisön oma potentiaali.

0
Tehtyä rojektia